Kitchen plans

Håller för fullt på att planera inför köksbytet som ska ske till hösten. Det är några månader kvar, men mycket som ska göras och planeras och lyckas klaffa ihop med olika långa leveranstider och så vidare..
Men det är såå roligt!

Vi har precis beställt fönstren som ska bytas och idag skrev vi även på offerten för köket från Köksforum i Göteborg! Bara lite småändringar kvar så ska Erik få skicka iväg den slutgiltiga beställningen till Nolte Küchen i Tyskland.

Vi har väl egentligen planerat köket i flera år nu! Planerna har ändrats ett antal gånger; från att först fundera på att dela av köket och göra det mindre och flytta toaletten till ena delen (innan vi kom fram till att bygga ut huset istället) till att ha det ungefär som det ser ut nu, men bara byta ut skåpen.. Men nu blir det alltså en helrenovering med köksö och total omflyttning av alla skåp, vitvaror, avlopp och vatten. Kommer bli såå bra!

Då min stora dröm ju är att arbeta just med inredning, design och arkitektur så har jag lagt ner en hel del tid med att skissa och fundera fram bäst lösningar för vårt kök. Och jag tror jag har lyckats ganska bra, för det var inte allt för många ändringar vår köksplanerare Erik kom med då vi möttes för att diskutera köket.
Men ändå är jag så glad att vi tog vår resa nästan hundra mil ner till Göteborg och valde just Köksforum som leverantör då det verkligen märks vilken gedigen erfarenhet och kunskap de har!

Nu är det bara småjusteringar kvar som sagt, men man blir ju nästan tokig i djungeln av alla funktioner och smarta lösningar då man helst skulle vilja ha dem allihopa.

d6cc424adfb816b36c27d80d98f2f9a8

koksforum-NOLTE-modern-56

kuhnimixx_nolte_kz

11910236_689308411204684_93178459_n

nolte

nolte-musterkche-nolte-kche-ausstellungskche-in-lohmar-von-l-8b1fd290e974ea62So much inspiration


We are in the middle of planning our kitchen that we are about to renovate this fall.
I know, it’s a few months away, but it’s much to be done and planned and things to order with different delivery time that should match up and so on..
But it is soo fun!

We just placed the order for the windows that will replace the now existing ones, and today we signed the quotation of the kitchen from Köksforum in Gothenburg! Now it’s just some minor changes, then Erik can send the final order to Nolte Küchen in Germany.

I think you could say that we have planned this kitchen for years now! The plans have changed a number of times; first from thinking about splitting up the kitchen and make it smaller and move the toilet to the other part (before we came up with the idea to extend the house instead) or to have it just like it is now and just replace the cabinets .. But now, it will be a complete renovation with a kitchen island and a total displacement of all the cabinets, appliances, drain and incoming water. It will be soo nice!

One of my biggest dream is to work with interior design and architecture, so I have spent a lot of time sketching and figuring out the best solutions for our kitchen. And I think I have done quite well, because there were not too many changes made by our kitchen planner Erik when we met to discuss the kitchen.
But I’m so glad we took the trip almost a thousand kilometers to Gothenburg and chose Köksforum as our supplier because they really have such a deep experience and knowledge about kitchen!

Now it’s just the minor adjustments that remains, as mentioned earlier, but looking through the jungle of all the features and smart solutions there is to chose from one becomes almost mad… Really, I just like to have them all!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *